Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Focsani


Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor al municipiului Focsani este o institutie aflata in subordinea Consiliului Local al municipiului Focsani. Serviciul Public Local de Evidenta Persoanelor al municipiului Focsani deserveste populatia municipiului Focsani, dar si a altor 20 de comune arondate (in total o populatie activa de aproximativ 170.000 locuitori).
Serviciile publice comunitare locale au următoarele atribuţii principale: primesc cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate, actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu datele de identificare şi adresele cetăţenilor, utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni, întocmesc, ţin evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă, înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, etc.

Detalii suplimentare

Informatii generale despre actul de identitate


Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii acestuia sau a reprezentantului său legal
Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de 30 zile da la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor. Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care solicitantul nu se află în ţară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Vezi toate informatiile

Informatii despre cartea de identitate provizorie


Se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate care locuiesc temporar în România. Termenul de valabilitate al cartii de identitate provizorie este de un an.
În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate, cetăţenii se pot prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa, cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate. Actul de identitate aflat în termen de valabilitate poate fi păstrat de solicitant până la emiterea noii cărţi de identitate.

Vezi toate informatiile

Informatii pentru stabilirea resedintei


Pentru stabilirea resedintei solicitantul trebuie sa se adreseze serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia locuieşte temporar.
Pentru stabilirea resedintei este necesara prezentare unor acte precum: cerere tip, act de identitate, documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, chitanta sau timbre fiscale

Vezi toate informatiile

© SPCLEP Focsani - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Focsani