Carte de identitate provizorie

Se eliberează conform art.72,73 din HG 1375/2006:
 • Pentru persoanele care nu pot prezenta certificatul de naştere, de căsătorie sau hotărârea de divorţ.
 • Pentru persoanele din categoria celor lipsite de adăpost, care nu pot declara adresa unui imobil cu destinaţie de locuinţă.
 • Pentru persoanele care nu pot prezenta documentul cu care să facă dovada adresei de locuinţă.
 • Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate aflaţi temporar în România.

ACTE NECESARE


FOARTE IMPORTANT - actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legal
 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate (anexa 11) - se obţine de la ghişeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani din strada Cuza Vodă nr.56, sau se descarcă Anexa 11 din rubrica " Formulare tipizate" şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso.
 • Actul de identitate. În situaţia în care solicitantul nu are acest act, va prezenta un document emis de instituţii sau autorităţi publice - paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă, original şi copie.
 • 3 fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm
 • Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (1 leu) - se achită la sediul Primăriei municipiului Focşani din str. Dimitrie Cantemir nr.1bis.

Alte documente pe care le poate prezenta precum:
 • Documentul cu care solicitantul face dovada adresei de domiciliu (copie xerox şi original)
  • Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate(copie xerox şi original).
  • Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie - pentru mediul rural
 • Certificatul de naştere (copie xerox şi original)
 • Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)
 • Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă/Certificat de divorţ (copie xerox şi original)
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)
 • Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (copie xerox şi original)
 • Cartea de alegător - dacă solicitantul nu a intrat în posesia acestui document sau l-a pierdut, va menţiona acest fapt în cerere.
Termenul de eliberare a cărţii de identitate provizorie poate fi între 30 de zile şi un an.

IMPORTANT
 • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal.
 • În situaţia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită în numele acestuia ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identitaţii şi a calităţii de împuternicit care îl îndreptăţeşte la această cerere.

© SPCLEP Focsani - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Focsani