Stabilirea reşedinţei
Menţiunea privind stabilirea reşedinţei se înscrie la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară.
Aceasta se acordă pentru perioada solicitată, care nu poate fi mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni privind stabilirea reşedinţei.
Solicitantul se adresează serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia locuieşte temporar.

ACTE NECESARE

FOARTE IMPORTANT - actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate
  • Cererea pentru eliberarea actului de identitate (Anexa 19) - se obţine de la ghişeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani din strada Cuza Vodă nr.56, sau se descarcă Anexa 19 din rubrica " Formulare tipizate" şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso. Se completează de solicitant şi se semnează în faţa lucrătorului de la ghişeu.
  • Actul de identitate
  • Documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie xerox.
    • Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate(copie xerox şi original).
    • Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie - pentru mediul rural.
  • Chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru (5 lei) - se achită la sediul Primăriei municipiului Focşani din str. Dimitrie Cantemir nr.1bis sau timbre fiscale în valoare de 5 lei.

IMPORTANT
Pentru persoanele care solicită stabilirea reşedinţei în locuri de cazare în comun - cămine aparţinănd unor unităţi economice, instituţii de ocrotire şi protecţie socială, instituţii de învăţământ, la rubrica din Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, destinată găzduitorului, se menţionează datele administratorului imobilului, care semnează şi aplică ştampila administraţiei.

© SPCLEP Focsani - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Focsani