carte de identitate provizorie

30 august 2016

informatii despre cartea de identitate provizorie

Se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate care locuiesc temporar în România. Termenul […]
29 august 2016

acte necesare eliberare carte de identitate provizorie

Carte de identitate provizorie Se eliberează conform art.72,73 din HG 1375/2006: Pentru persoanele care nu pot prezenta certificatul de naştere, de căsătorie sau hotărârea de divorţ. Pentru persoanele din categoria […]
28 august 2016

pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, aflati temporar in Romania

ACTE NECESARE FOARTE IMPORTANT – actele se prezintă în ORIGINAL – nu se acceptă copii legalizate Cererea pentru eliberarea actului de identitate (Anexa 18) – se obţine de la ghişeul […]