Informații despre căsătoria civilă

Căsătoria se  încheie atât la sediul Serviciului de Stare Civilă Focșani cât și în incinta Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia, dacă cel puţin unul dintre soţi are domiciliul stabil sau reşedinţa în municipiul Focșani.

ÎN INCINTA TEATRULUI MUNICIPAL „MAIOR GHEORGHE PASTIA”, SITUAT ÎN FOCŞANI, STRADA REPUBLICII NR.77, JUDEŢUL VRANCEA ÎN ZILELE DE LUNI, MARŢI, MIERCURI, JOI, VINERI, SÂMBĂTĂ ŞI DUMINICĂ SE OFICIAZĂ CĂSĂTORII DUPĂ CUM URMEAZĂ:

 • LUNI –   VINERI   între orele 16.00 – 18.30
 • SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ între orele 09.00 –13.00 şi orele 15.00 – 18.30

TAXA DE OFICIERE PENTRU ACEST PROGRAM ESTE 500 LEI, PLĂTITĂ LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI.

ÎN ZILELE DE LUNI-VINERI ÎNTRE ORELE  08.00-16.00, CĂSĂTORIILE SE VOR OFICIA GRATUIT, LA SEDIUL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA A PERSOANELOR FOCŞANI, SITUAT ÎN FOCŞANI, STR. CUZA-VODĂ NR.56, JUDEŢUL VRANCEA.

 • Înainte de depunerea dosarului de căsătorie vă rugăm să verificaţi concordanţa între datele înscrise în certificatul de naştere şi actul de identitate (nume, prenume, CNP, etc). Dacă sunt constatate erori între acte este necesar să vă prezentaţi din timp pentru clarificare.
 • Actele pentru încheierea căsătoriei se depun cu 11 zile calendaristice înainte, termen în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
 • Certificatul medical prenupţial (privind starea sănătăţii) este valabil 14 zile de la data emiterii până la data căsătoriei şi trebuie să conţină parafa şi semnătura medicului şi menţiunea expresă SE POATE CĂSĂTORI. Nu se admit certificate cu modificări sau ştersături.
 • Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, și se semnează obligatoriu în fața ofițerului de stare civilă  la sediul instituției noastre, Biroul de Stare Civilă.
 • În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor menţiona regimul matrimonial ales, ei pot opta între:
  • Regimul comunităţii legale
  • Regimul separaţiei de bunuri
  • Regimul comunităţii convenţionale

În situaţia în care viitorii soţi stabilesc un alt regim matrimonial decît cel al comunităţii legale aceştia vor prezenta convenţia matrimonială autentificată de către un notar public.

Numele de familie al soţilor după căsătorie poate fi:

 1. numele pe care l-au avut înainte de căsătorie (Ex: soţul Ionescu – soţia Popescu );
 2. numele unuia sau celuilalt soţ (Ex: ambii soţi Ionescu sau ambii soţi Popescu);
 3. numele lor reunite (Ex: ambii soţi fie Ionescu Popescu sau Popescu Ionescu);
 4. unul dintre soţi îşi păstrează numele dinaintea căsătoriei, iar celălalt soţ poate să poarte numele lor reunite (Ex: soţul Ionescu  şi soţia Ionescu Popescu)

La data oficierii, viitorii soţi şi martorii desemnaţi au obligaţia de a prezenta actul de identitate original şi valabil. NU copie xerox, permis auto, paşaport, etc.

La oficierea căsătoriei actul de identitate al soţului care îşi schimbă numele va fi invalidat  urmând a fi preschimbat în termen de 15 zile. Celor care doresc să călătorească în străinătate imediat după oficierea căsătoriei şi au actul de identitate invalidat le recomandăm să solicite informaţii suplimentare de la instituţiile abilitate (Direcția Generală a Pașapoartelor).
ACTE NECESARE

 1. Acte identitate valabile ale ambilor soţi(original şi copie xerox). Unul dintre soţi trebuie să aibă domicilul  sau reşedinţa valabilă în municipiul Focșani.
 2. Certificate de naştere ale viitorilor soţi (original şi copie xerox);
 3. Certificate medicale prenupţiale valabile trebuie să cuprindă  cu mențiunea expresă că persoana se poate căsători
 4. Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, în faţa ofiţerului de stare civilă;
  După caz, acte din care să rezulte desfacerea căsătoriilor anterioare:

  • Certificatul de deces al soţului/soţiei şi de căsătorie + copii xerox
  • Certificatul /Sentinţa / sentinţele de divorţ definitive şi irevocabile – original și copii.Sentințele eliberate de autoritățile străine trebuie recunoscute de statul roman, prin exequator sau prin avizul D.E.P.A.B.D. București.Sentințele eliberate de autoritățile străine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilã române, precum şi traducerile acestora, care sunt fãcute la un notar public din strãinãtate, trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
   • documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostileazã;
   • documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţã judiciarã sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altã formalitate;
   • documentele care nu se regãsesc în una dintre situaţiile prevãzute la lit. a) sau b) se supralegalizeazã, în conformitate cu prevederile 1092 din  Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completãrile ulterioare;
   • documentele de stare civilă ale persoanelor care au statut de refugiat în România şi au dobândit cetăţenia română, sunt exceptate de la apostilare/supralegalizare.
 5. Certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;
 6. Timbru fiscal in valoarea de 4 lei ( Poștă sau Primărie).
pdf CERERE APROBARE ÎNCHEIERE CĂSĂTORIE LA SEDIUL PRIMĂRIEI
pdf CERERE APROBARE OFICIERE CĂSĂTORIE
pdf DECLARAȚIE DE CĂSĂTORIE

Datorită specificului și complexității activității de stare civilă, pentru rezolvarea cu eficiență și promtitudine a diferitelor situații întâlnite,  vă îndrumăm să vă adresați ofițerilor de stare civilă  la sediul instituției, situat în Str. Cuza Vodă nr. 56, Mun. Focșani, la ghișeu, în următorul interval orar, Luni, Marți, Miercuri 10.00-14.30, Joi 12.30- 18.30, Vineri 09.00 – 13.00, sau la nr. de telefon 0237/237442  în intervalul orar 14.30 – 16.30.