ACTE NECESARE

FOARTE IMPORTANT - actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate
 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate (Anexa 18) - se obţine de la ghişeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani din strada Cuza Vodă nr.56, sau se descarcă Anexa 18 din rubrica " Formulare tipizate" şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso.
 • Paşaportul aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român cu domiciliul în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră.
 • Paşaportul străin pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră.
 • Certificatul de naştere eliberat de oficiile de stare civilă române, original şi copie.
 • Documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă
  • Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate(copie xerox şi original).
  • Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie - pentru mediul rural
 • Doua fotografii marimea 3/4 cm, avand la baza o banda alba de 7 mm
 • Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (1 leu) + taxa extrajudiciară de timbru (5 lei) - se achită la sediul Primăriei municipiului Focşani din str. Dimitrie Cantemir nr.1bis.

În funcţie de statutul civil al solicitantului trebuie prezentate, după caz:
 • Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)
 • Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă/Certificat de divorţ (copie xerox şi original)
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)

© SPCLEP Focsani - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Focsani