Centralizatorul nominal privind punctajele si rezultatele finale la examenul pentru promovarea in gradul profesional imediat superior a unui functionar public care ocupa un post aferent functiei publice de inspector, clasa I, gradul profesional principal, organizat in data de 18.12.2019.

vezi rezultatul