INFORMARE: Anunț privind noua locație a Serviciului Public Comunitar Local – Evidența Persoanelor Focșani, începând cu 04.04.2024

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Focșani

Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii acestuia sau a reprezentantului său legal.

Se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate care locuiesc temporar în România. Termenul de valabilitate al cartii de identitate provizorie este de un an.

Pentru stabilirea resedintei solicitantul trebuie sa se adreseze serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia locuieşte temporar.

Înregistrarea naşterii se face de structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul.

Căsătoria se încheie atât la sediul Serviciului de Stare Civilă Focșani cât și în incinta Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia, dacă cel puţin unul dintre soţi are domiciliul stabil sau reşedinţa în municipiul Focșani.

Orice informaţii despre o viitoare căsătorie mixtă se pot obţine exclusiv la ghişeul Căsătorii din cadrul Compartimentului de Stare Civilă, parter, în clădirea SPCLEP Focșani sau la telefon 0237.237.442

Întocmirea actului de deces se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul, pe baza certificatului medical constatator al decesului şi a declaraţiei verbale făcute de membrii familiei decedatului sau, în lipsa acestora, de una dintre următoarele persoane: a) medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul; b) orice persoană care are cunoştinţă despre deces.

Se face cu aprobarea primarului. Cererea de transcriere se adresează primarului localităţii de domiciliu, pentru cetăţenii români cu domiciliul în România, primarului localităţii de ultim domiciliu avut în ţară în cazul cetăţenilor români domiciliaţi în străinătate sau Primarului Sectorului 1, în cazul cetăţenilor români care nu au avut niciodată domiciliul în România.

Cetãţenii romani pot obţine, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativã a numelui de familie şi a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea.

Certificatele de stare civilă se eliberează persoanelor îndreptăţite, odată cu întocmirea unui act în registrele de stare civilă sau ulterior, pe baza cererii depuse de titular sau de alte persoane îndreptăţite.

Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul dispoziţiei primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.

Reconstituirea actelor de stare civilă se poate face, la cerere, dacă: a) registrele de stare civilă au fost pierdute sau distruse, în totalitate ori în parte; b) actul de stare civilă a fost întocmit în străinătate şi nu poate fi procurat certificatul ori extrasul de pe acest act. Întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă se poate cere dacă: a) întocmirea actului de naştere sau de deces a fost omisă ori refuzată, deşi au fost depuse actele necesare întocmirii acestuia; b) întocmirea actului de căsătorie a fost omisă sau refuzată, deşi a fost luat consimţământul soţilor de către ofiţerul de stare civilă.

1. Înscrierea recunoaşterii sau stabilirii filiaţiei 2. Înscrierea adopţiei 3. Înscrierea divorţului 4. Inscrierea mențiunilor de schimbare a numelui și/sau prenumelui intervenite în străinatate

Prezentare generală

În România, evidenta persoanelor a luat fiinţă în anul 1949. Înscrierea în evidenţa persoanelor s-a realizat prin întocmirea unor fişe personale care au constituit evidenţa locală şi centrală, datele înscrise în aceste fişe fiind actualizate manual, ca urmare a modificărilor intervenite în statutul civil al cetăţenilor, în cazul schimbării domiciliului ori al eliberării unui nou act de identitate.

Ai nelămuriri?

Trimite-ne informațiile tale și îți răspundem rapid!

Anunțuri publice

INFORMARE

Anunț privind noua locație a Serviciului Public Comunitar Local – Evidența Persoanelor Focșani, începând cu 04.04.2024