Acte necesare eliberare carte de identitate provizorie

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe dintre următoarele documente: certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, certificatul/hotărârea de divorț sau dovada adresei de domiciliu.

 

ACTE NECESARE

FOARTE IMPORTANT  – actele se prezintă în ORIGINAL și COPIE – nu se acceptă copii legalizate

 

Titularul actului sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, dar nu mai mult de 180 de zile înainte de data expirării (art.19 alin. (2) din O.U.G. 97/2005).

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate (anexa 1).

– se obţine de la ghişeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani din strada Cuza Vodă nr. 56, sau se descarcă Anexa 1 din rubrica ” Formulare tipizateşi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso.

– cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, documentul eliberându-se de către S.P.C.E.P. de la locul de domiciliu sau de reședință a persoanei fizice (art. 14, 15 din O.U.G. 97/2005).

 • Actul de identitate – documentul valabil rămâne în posesia titularului până la înmânarea noului act de identitate.
 • Buletinul de identitate;
 • Cartea de identitate;
 • Cartea de identitate provizorie;
 • Certificatul de naştere – dacă poate fi prezentat (copie xerox şi original);
 • Certificatul de căsătorie – dacă este cazul și poate fi prezentat, original și copie;
 • Sentința de divorț, definitivă și irevocabilă/certificatul de divorț (însoțit de convenție) – dacă este cazul și dacă poate fi prezentat(ă), (original și copie);
 • Extrasul de carte funciară sau documentul cu care solicitantul face dovada adresei de domiciliu (copie xerox şi original) – click aici;

Notă: extrasul de carte funciară trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii putând fi obținut și online.

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară declarația de primire în spațiu a găzduitorului, însoțită de  actul  de proprietate al acestuia; consimțământul se consemnează pe cerere, în prezența lucrătorului de evidență (art. 60 alin. (2) și (4) din H.G. nr. 295/2021).

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, conform art. 60 alin. (5) din H.G. 295/2021,  declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în țară, cu cel mult 90 de zile înainte de date depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate  la:

 • notarul public ori în fața polițistului de ordine publică (pentru mediul rural);

ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:

 • la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
 • la autoritățile străine competente ( în acest caz, declarația de primire în spațiu va fi prezentată tradusă, legalizată și apostilată – unde este cazul);
 • 2 (două) fotografii tip ¾, având bandă albă de 7 mm;
 • Chitanța reprezentînd contravaloarea cărții de identitate provizorii (1 leu) – se poate achita pe ghișeul.ro (va trebui să o listați pentru a face dovada plății) sau la casieriile Primăriei mun. Focșani din str. Dimitrie Cantemir nr.1bis;

În situația persoanelor care locuiesc într-un imobil cu destinație de locuință și nu pot prezenta documentul cu care să facă dovada adresei de domiciliu, în rubrica “domiciliu” din cartea de identitate provizorie se înscrie adresa ultimului domiciliu cu care solicitantul figurează în R.N.E.P. la data depunerii cererii, dacă în urma verificărilor efectuate în teren de către lucrătorii poliției se constată că locuiesc efectiv la adresă (art. 70 alin. (3) din H.G. 295/2021).

Pentru persoanele din categoria celor lipsite de adăpost sau pentru cele al căror act de identitate a fost anulat, ori pentru cele care nu locuiesc la adresa declarată, precum și cele care nu pot declara domiciliul la adresa unui imobil cu destinație de locuință, în rubrica “domiciliul” din cartea de identitate provizorie se înscrie localitatea unde a fost identificată persoana, la data eliberării actului de identitate, dar numai după ce se atestă de către structura teritorială a Poliției Române că solicitantul a fost identificat pe raza de competență (art. 70 alin. (4) și (5) din H.G. 295/2021) .

INFORMARE

Anunț privind noua locație a Serviciului Public Comunitar Local – Evidența Persoanelor Focșani, începând cu 04.04.2024