Acte necesare pentru stabilirea resedintei

Solicitantul se adresează serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia locuieşte temporar.

ACTE NECESARE

FOARTE IMPORTANT  – actele se prezintă în ORIGINAL – nu se acceptă copii legalizate

 

  • Cererea pentru eliberarea dovezii de reședință (anexa 3).

– se obţine de la ghişeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani din strada Cuza Vodă nr. 56, sau se descarcă Anexa 3 din rubrica „Formulare tipizateşi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso.

– cererile pentru eliberarea dovezii de reședință se depun personal, documentul eliberându-se de către S.P.C.E.P. pe raza căruia solicitantul locuiește temporar (art. 86 din H.G. 295/2021).

  • Actul de identitate, în original;
  • Documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie – (click aici)

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (original și copie).

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa  poliţistului de la postul de poliţie – pentru mediul rural.

Declarația găzduitorului se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea dovezii de reședință.

IMPORTANT

                   Pentru persoanele care solicită stabilirea reședinței în locuri de cazare în comun – cămine/internate școlare, campusuri universitare, instituții de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative, dovada adresei de reședință se face cu declarația scrisă a conducătorului instituției sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta, consemnată pe cerere la rubrica destinată consimțământului titularului spațiului de locuit, prin înscrierea numelui de familie și a prenumelui, a seriei și numărului actului de identitate, a datei și a semnăturii peste care se aplică, opțional, ștampila instituției în cauză.