Anunț examen de promovare 25.11.2022

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Focşani organizează, în data de 25.11.2022, ora 10.00  – proba scrisă –  examenul de promovare în gradul imediat superior a unui angajat care ocupă funcţia contractuală de execuţie de ARHIVAR, gradul II în cadrul Compartimentului Resurse Umane, secretariat.

Examenul de promovare constă în selecția dosarelor de înscriere și susținerea unei probe scrise, care vor avea loc la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Focşani – Strada Cuza Vodă,  Nr.56.

Condiţiile de participare la examen sunt :

  1. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează;
  2. b) să fi obţinut cel puţin de două ori calificativul „Foarte Bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 3 ani;

Dosarele de înscriere la examen se depun în termen de 6 zile lucrătoare de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare, la sediul instituţiei din Focşani, Str. Cuza Vodă, Nr. 56 şi trebuie să conţină:

  1. a) adeverinţa eliberată de Compartimentul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
  2. b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani;
  3. c) cerere de înscriere.

Relații suplimentare – la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Focşani –  Str.Cuza Vodă,  Nr. 56.