Anunt pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef de birou

 
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani organizează examen pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Birou Stare Civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani.
Proba scrisă va avea loc în data de 18.09.2017, ora 10, la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani din str. Cuza Vodă nr. 56.
Condiţii de participare la concurs
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalent, în domeniul juridic sau administrativ;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată;
 • să deţină atestat ECDL.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la compartimentul resurse umane, secretariat din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului.
Bibliografia pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Birou Stare Civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani, este următoarea:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată;
 2. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Hotărârea nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozţtiilor în materie de stare civilă;
 5. Ordonanţa nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr.21/1991 – Legea cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea 287/2009 privind Codul civil, republicata, cap. I, sectiunea 3, art. 49-55, cap. III, sectiunea 3, art. 98-103, Cartea II art. 258-265, art. 266-340.

 
Relaţii suplimentare la sediul SPCLEP Focşani şi la tel. 0237616521, persoană de contact Vasilescu Marius.