Bibliografie pentru examenul de promovare din 25.11.2022

Bibliografie pentru examenul de promovare  în gradul profesional imediat superior  a unui angajat care ocupă postul aferent funcţiei contractuale de execuţie de arhivar, gradul II din cadrul Compartimentului Resurse Umane, secretariat

  1. Legea  544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată;
  2. LEGEA 16 din  2 aprilie 1996  a Arhivelor Naționale, Republicată;
  3. HOTĂRÂREA 1376 din 18 noiembrie 2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Arhivelor Naţionale;
  4. ORDIN  MAI   137 din 27 septembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996;
  5. LEGEA 307/2006 din 12 iulie 2006  -Republicată – privind apărarea împotriva incendiilor.

 

INFORMARE

Anunț privind noua locație a Serviciului Public Comunitar Local – Evidența Persoanelor Focșani, începând cu 04.04.2024