Căsătoria mixtă, între un cetăţean român şi un cetăţean străin

Orice informaţii despre o viitoare căsătorie mixtă se pot obţine exclusiv la ghişeul Căsătorii din cadrul Compartimentului de Stare Civilă, ,parter în clădirea SPCLEP Focșani sau la telefon 0237.237.442
PĂSTRAŢI CU GRIJĂ CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ŞI VERIFICAŢI CORECTITUDINEA DATELOR !

Eliberarea, la cerere, a certificatului de căsătorie
Solicitarea eliberării certificatelor se poate face:

  1. la primăria care are în păstrare registrele în care au fost înregistrate actele;
  2. la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului.

ACTE NECESARE

  • Cerere tip, se obţine de la ghişeu
  • Act identitate titular sau persoana împuternicită, original şi copie xerox

În cazul în care titularul nu se poate prezenta obţinerea certificatului se poate face prin  Procură specială autentificată de către un notar public în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă.
În cazul cetăţenilor aflaţi în străinătate, duplicatul poate fi obţinut de o altă persoană împuternicită prin procură specială notarială apostilată conform Convenţiei de la Haga (în cazul ţărilor semnatare ale acestei convenţii) sau procură specială consulară(eliberată de Ambasada sau Consulatul României din ţara respectivă), în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă.
Datorită specificului și complexității activității de stare civilă, pentru rezolvarea cu eficiență și promtitudine a diferitelor situații întâlnite,  vă îndrumăm să vă adresați ofițerilor de stare civilă  la sediul instituției, situat în Str. Cuza Vodă nr. 56, Mun. Focșani, la ghișeu, în următorul interval orar:

Luni, Marți, Joi 09:00 – 15:00 | Miercuri 12:30 – 18:30 | Vineri 09:00 – 13:00
(!) Vineri, 13:00 – 16:30 – asigurare permanență de către ofițerul de stare civilă, respectiv preluări documente necesare, întocmire acte deces și eliberări adeverințe de înhumare și certificat de deces.
(!) Sâmbătă, 09:00 – 13:00 – asigurare permanență de către ofițerul de stare civilă, respectiv preluări documente necesare, întocmire acte deces și eliberări adeverințe de înhumare și certificat de deces.

INFORMARE

Anunț privind noua locație a Serviciului Public Comunitar Local – Evidența Persoanelor Focșani, începând cu 04.04.2024