COMUNICAT: Termenul pentru solutionarea cererilor pentru eliberarea cartilor de identitate

Ca urmare a unor probleme de ordin tehnic existente la nivelul Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cererile pentru eliberarea cartilor de identitate vor fi solutionate in 30 de zile de la data depunerii acestora.

Prin exceptie, cetateanul care se afla intr-o situatie deosebita, ce poate justifica solicitarea eliberarii cartii de identitate intr-un termen mai scurt decat cel stabilit mai sus, se poate adresa directorului serviciului, sens in care va depune o cerere in acest scop.

De asemenea, readucem in atentia publicului faptul ca, avand in vedere evolutia situatiei existente la nivel national precum si masurile dispuse pentru diminuarea efectelor contaminarii cu virusul SARS-COV-2, in Monitor Oficial, Partea I, n4.396/15.05.2020 a fost publicata Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea pandemiei de COVID-19 care, la art.4 alin. (5) reglementeaza ca „valabilitatea documentelor eliberate de institutiile si autoritatile publice, precum si de entitatile private autorizate conform legii se mentine pe perioada starii de alerta precum si pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acestei stari”.