Eliberarea, la cerere, a certificatelor de naștere, căsătorie, deces (Duplicat)

Certificatele de stare civilă se eliberează persoanelor îndreptăţite, odată cu întocmirea unui act în registrele de stare civilă sau ulterior, pe baza cererii depuse de titular sau de alte persoane îndreptăţite.
Atenție ! la depunerea documentelor pentru întocmirea actelor de stare civilă(naștere, căsătorie, deces) nu se percep taxe.
Prin alte persoane îndreptăţite – în înţelesul legii, sunt asimilaţi:

 • pentru obținerea certificatului de naștere ː
  • titularul actului
  • părinţii copilului în vârstă de până la 14 an
  • reprezentanţii legali
  • imputerniciții prin procură notarială specială
 • pentru obținerea certificatului de căsătorie ː
  • titularii actului
  • imputerniciții prin procură notarială specială
 • pentru obținerea certificatului de deces ː
  • membrii familiei ( soț, soție, copii);
  • persoane care au un contract de întreținere, testament,contract de vânzare – cumpărare cu clauză de uzufruct viager etc.
  • imputerniciții prin procură notarială specială

Solicitarea eliberării certificatelor de stare civilă se poate face:

 1. la primăria care are în păstrare registrele în care au fost înregistrate actele;
 2. la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului.

ACTE NECESARE

 • Cererea tip se obţine de la ghişeu sau  se semnează în momentul depunerii. Descarca de aici cererea
 • Act identitate titular sau persoana împuternicită, (original şi fotocopie)
 • Taxa de 55 lei achitată la Primăria Municipiului Focșani – Serviciul de Impozite și Taxe Locale, pentru eliberarea , la cerere, în regim de urgență, în termen de 2 zile lucrătoare, a certificatelor de stare civilă (duplicat).

În cazul în care titularul nu se poate prezenta, obţinerea certificatului se poate face prin Procură specială autentificată de către un notar public în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă.
În cazul cetăţenilor aflaţi în străinătate, duplicatul poate fi obţinut de o altă persoană împuternicită prin procură specială notarială apostilată cf Convenţiei de la Haga (în cazul ţărilor semnatare ale acestei convenţii) sau procură specială consulară(eliberată de Ambasada sau Consulatul României din ţara respectivă), în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă”
Condiţii:
Solicitantul să aibă asupra sa un ACT DE IDENTITATE – VALABIL, care poate fi:

 1. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în România:
  • buletinul / cartea de identitate / cartea de identitate provizorie.
   Notă:  Persoanele care au atât actul de identitate, cât şi certificatul de stare civilă pierdut, furat sau distrus pot obţine un nou certificat de stare civilă astfel:
  • În situaţia în care serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor care are în păstrare actul de stare civilă este acelaşi cu cel pe raza căruia persoana are domiciliul, aceasta va depune atât cererea pentru obţinerea certificatului de stare civilă, cât şi pentru eliberarea actului de identitate la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor.
  • În cazul în care serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor care are în păstrare actul de stare civilă nu este acelaşi cu cel pe raza căruia persoana are domiciliul, acesteia i se va elibera, mai întâi, o carte provizorie, în vederea procurării certificatelor de stare civilă.
 2. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate:
  • paşaportul turistic în care să fie menţionat domiciliul în străinătate sau titlu de călătorie.
 3. Pentru cetăţenii străini:
  • paşaportul turistic (cu viză română – dacă este cazul).
  • actul de identitate cu care a intrat în România (pentru cetăţenii membri ai U.E.)
   Notă:persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care au acte de stare civilă înregistrate la Focșani, pot solicita procurarea certificatelor astfel:

   1. personal;
   2. pe cale diplomatică(la Consulatul României din ţara în care trăiesc);
   3. prin împuternicit, cu procură specială.

Certificatul de stare civilă se poate elibera şi altei persoane împuternicite (de titular) – prin procură specială*
* sunt necesare anumite explicaţii în legătură cu ÎMPUTERNICIREA – obiectul mandatului constă în obţinerea de către împuternicit, în numele şi pe seama titularului dreptului, a unor certificate de stare civilă.
Datorită specificului și complexității activității de stare civilă, pentru rezolvarea cu eficiență și promtitudine a diferitelor situații întâlnite,  vă îndrumăm să vă adresați ofițerilor de stare civilă  la sediul instituției, situat în Str. Cuza Vodă nr. 56, Mun. Focșani, la ghișeu, în următorul interval orar:

Luni, Marți, Joi 09:00 – 15:00 | Miercuri 12:30 – 18:30 | Vineri 09:00 – 13:00
(!) Vineri, 13:00 – 16:30 – asigurare permanență de către ofițerul de stare civilă, respectiv preluări documente necesare, întocmire acte deces și eliberări adeverințe de înhumare și certificat de deces.
(!) Sâmbătă, 09:00 – 13:00 – asigurare permanență de către ofițerul de stare civilă, respectiv preluări documente necesare, întocmire acte deces și eliberări adeverințe de înhumare și certificat de deces.