Examen de promovare în gradul profesional imediat superior a unui funcţionar public care ocupă funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Biroului Stare Civilă

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Focşani organizează, în data de 10.07.2020ora 10.00  – proba scrisă şi în data de 13.07.2020ora 10.00 – interviul, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a unui funcţionar public care ocupă funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Biroului Stare Civilă.

Proba scrisă şi interviul vor avea loc la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Focşani – din str.Cuza Vodă,  nr. 56.

Condiţiile de participare la examen sunt :

 1. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 2. b) să fi obţinut cel puţin calificativul „Bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 3. c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile

Dosarele de înscriere la examen se depun în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare, la sediul instituţiei din Focşani, str. Cuza Vodă nr. 56 şi trebuie să conţină:

 1. a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Compartimentul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
 2. b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 3. c) formularul de înscriere.

Relații suplimentare – la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Focşani –  Str.Cuza Vodă,  nr. 56 – Compartiment Resurse Umane.

Telefon/fax: 0237616521.

 

B I B L I O G R A F I E

Pentru examenul de promovare  în gradul profesional superior  a unui funcţionar  public care ocupă postul  aferent funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Biroului Stare Civilă

 1. Constituția României, republicată;
 2. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Hotărârea nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozţtiilor în materie de stare civilă, modificată;
 4. Ordonanţa nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Hotărârea nr. 495/1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie, modificată;
 6. Legea nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, modificată;
 7. Titlul II din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată.