Examen de promovare (proba scrisă) în gradul profesional imediat superior a unui angajat care ocupă funcţia contractuală de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Biroului Evidenţă Persoane

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Focşani organizează, în data de 29.11.2018, ora 10.00  – proba scrisă, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a unui angajat care ocupă funcţia contractuală de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Biroului Evidenţă Persoane.
Examenul de promovare constă în selecția dosarelor de înscriere și susținerea unei probe scrise, care vor avea loc la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Focşani – Strada Cuza Vodă,  nr.56.
Condiţiile de participare la examen sunt :

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin de două ori calificativul „Foarte Bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 3 ani;

Dosarele de înscriere la examen se depun în termen de 6 zile lucrătoare de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare, la sediul instituţiei din Focşani, Str. Cuza Vodă nr. 56 şi trebuie să conţină:

a) adeverinţa eliberată de Compartimentul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani;
c) cerere de înscriere.

Relații suplimentare – la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Focşani –  str.Cuza Vodă,  nr. 56.
 

B I B L I O G R A F I E

pentru examenul de promovare  în gradul profesional superior  a unui angajat care ocupă postul aferent funcţiei contractuale de execuţie de consilier clasa I, gradul profesional principal  din cadrul Biroului Evidenţă Persoane
 

  1. Hotarârea nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, modificată;
  2. U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată;
  3. Legea cetăţeniei române nr.21/1991, republicată;
  4. Legea nr.102/2005 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările ulterioare.
  5. G. nr. 84/2001 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările ulterioare;
  6. Legea  544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată.
  7. U.G. nr. 33/2016 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români, modificată.

 

R O M Â N I A

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL FOCŞANI

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR  LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

Focşani, str. Cuza Vodă nr. 56, cod 620034, tel./fax 0237/616521

INFORMARE

Anunț privind noua locație a Serviciului Public Comunitar Local – Evidența Persoanelor Focșani, începând cu 04.04.2024