Examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior

ANUNŢ

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unor funcţionari publici care ocupă următoarele funcţii publice de execuţie:

 • o funcţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Biroul de stare civilă;
 • o funcţie de referent, clasa III, gradul profesional principal la Biroul de evidenta persoane.

Proba scrisă va avea loc în data de 22.05.2017, ora 10 la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani din str. Cuza Vodă nr. 56.
Bibliografia pentru examenul de promovare  în gradul profesional superior  a unui funcţionar  public care ocupă postul  aferent funcţiei publice de execuţie de referent, clasa III, gradul profesional principal,  din cadrul Biroului evidenţă persoane

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată;
 2. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 3. Hotarârea nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
 4. U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată;
 5. Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată;
 6. Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia pentru examenul de promovare  în gradul profesional superior  a unui funcţionar  public care ocupă postul  aferent funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal  din cadrul Biroului stare civila

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată;
 2. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 3. Hotarârea nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
 4. O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată;
 5. Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată;
 6. Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. Hotărârea nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.