Informatii despre cartea de identitate provizorie

Se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate care locuiesc temporar în România. Termenul de valabilitate al cartii de identitate provizorie este de un an.
În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate, cetăţenii se pot prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa, cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.
Actul de identitate aflat în termen de valabilitate poate fi păstrat de solicitant până la emiterea noii cărţi de identitate.