Invitatie de participare

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor  Focşani intentioneaza sa atribuie contractul de prestări servicii de formare profesională și face cunoscut furnizorilor de programe de formare urmatoarele:
1. Denumirea, codul fiscal, adresă, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante: Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Focşani, cod fiscal 17478159, str.Cuza-Voda , nr.56, tel: 0237/616521, fax 0.237/616521.
2. a) Modalitatea de atribuire a contractului: achiziţie direct.
b) Tipul contractului: contract de servicii de formare profesionala pentru personalul din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Focsani.
3. Natura şi cantitatea serviciilor ce se vor achiziţiona: Achiziţie de servicii de formare si perfecționare profesională.
4. Termenul de prestare a serviciilor: 6 luni.
5. a) Data limită pentru depunerea ofertelor: 19.07.2017, ora 15:00
b) Adresa la care se depune oferta: Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Focsani – Secretariat, str. Cuza-Voda , nr. 56, cod 620034.
c) Limba în care trebuie redactate ofertele: limba română.
6. Perioada pentru care ofertantul trebuie să-şi menţină oferta valabilă: 60 zile
7. Caietul de sarcini poate fi obţinut prin descărcare site www.evidentapersoanelorfocsani.ro sau adresând o solicitare în acest sens pe e-mail spcepf@gmail.com. Ofertele se vor întocmi în baza caietului de sarcini şi a formularelor anexate la caietul de sarcini.
8. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 20.07.2017 ora 10:00., la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Focşani.
NORME INTERNE

INFORMARE

Anunț privind noua locație a Serviciului Public Comunitar Local – Evidența Persoanelor Focșani, începând cu 04.04.2024