Primul act de identitate la implinirea varstei de 14 ani

ACTE NECESARE

FOARTE IMPORTANT  – actele se prezintă în ORIGINAL – nu se acceptă copii legalizate

 

Potrivit art. 14 alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă nr.97/2005 ” primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.

 

  • Cererea pentru eliberarea actului de identitate (anexa 1).

– se obţine de la ghişeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani din strada Cuza Vodă nr. 56, sau se descarcă Anexa 1 din rubrica ” Formulare tipizateşi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso.

– cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, documentul eliberându-se de către S.P.C.E.P. de la locul de domiciliu sau de reședință a persoanei fizice (art. 14, 15 din O.U.G. 97/2005).

  • Certificatul de naştere al minorului, original și copie;
  • Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu; în cazul în care părintele este cetățean străin, dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de ședere permanentă.
  • Certificatul de căsătorie al părinţilor/hotărârea de divorţ/certificatul de divorţ însoțit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului/hotărârea de plasament familial, original și copie;
  • Chitanța reprezentînd contravaloarea cărții de identitate (7 lei) – se poate achita pe ghișeul.ro (va trebui să o listați pentru a face dovada plății) sau la casieriile Primăriei mun. Focșani din str. Dimitrie Cantemir nr.1bis.

Conform art. 27 alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr.97/2005, domiciliul minorului este la părinții săi sau la acela dintre părinți la care el locuiește statornic, ori după caz, la reprezentantul său legal sau la persoana fizică ori juridică la care este încredințat în plasament.

Atunci când părinții au domicilii diferite iar minorul locuiește statornic cu unul dintre aceștia, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de către părintele la care minorul are domiciliul.

Atunci când instanța a hotărât ca locuința minorului să fie la unul dintre părinți, iar minorul locuiește statornic la celălalt părinte, se solicită declarația de consimțământ a părintelui la care instanța a hotărât că are locuința, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscris domiciliul la care acesta locuiește statornic.

Declarația poate fi dată la ghișeu, în fața personalului S.P.C.E.P., iar în situațiile în care părintele nu se poate prezenta la ghișeu, declarația trebuie să fie autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autoritățile străine competente.

Cetățenii români cu domiciliul în România aflați temporar în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.