Program extins în perioada premergătoare referendumului

În vederea mediatizării documentelor necesare eliberării actelor de identitate, având ca scop asigurarea cadrului necesar desfăşurării în condiţii optime a procesului electoral pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, vă comunicăm unele măsuri specifice domeniului de competenţă şi adaptarea programului de lucru cu publicul după cum urmează:

  • program extins în perioada premergătoare referendumului:

– sâmbătă 25.05.2019 program cu publicul 08.00 – 16.00

– duminică 26.05.2019 program cu publicul 07.00 – 21.00

În această perioadă se vor soluţiona cererile pentru eliberarea cărţilor de identitate şi a cărţilor de identitate provizorii, eliberarea certificatelor de naştere, în regim de urgenţă, soluţionarea cu operativitate a sesizărilor cetăţenilor şi a situaţiilor apărute în zona de responsabilitate, participarea în funcţie de solicitări la activităţile coordonate de Primăria Mun. Focşani şi de Instituţia Prefectului.

Orice situaţie sau eveniment de interes operativ ori despre care s-a luat la cunoştinţă, ce are sau poate avea legătură cu procesul electoral va fi comunicat de îndată conducerii Primăriei Mun. Focşani, Instituţiei Prefectului şi Dispeceratului DEPABD Bucureşti.

Punem la dispoziţie numerele de telefon ale SPCLEP Focşani ( 0237 616 5210237 237 4420769 688 162) respectiv site-ul instituţiei „evidentapersoanelorfocsani.ro”.

Vă mulţumim !

NR. 46091   DIN  14.05.2019