Rezultat final examen de promovare

R O M Â N I A

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL FOCŞANI

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR

DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

COMISIA DE  EXAMEN

Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a doi funcţionari publici care ocupă posturi aferente funcţiei publice de consilier, clasa I, gradul profesional principal şi funcţiei publice de execuţie de referent, clasa III, gradul profesional principal organizat în data de 22 mai 2017.

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut la proba scrisă Punctajul obţinut la interviu Punctajul final Rezultatul final
1.

Văsuian Carmen

87.33 88.00 175.33 ADMIS
2.

Tontu Dima Marilena

90.66 90.00 180.66 ADMIS

 

  • Afişat astăzi 23.05.2017, ora 15.00,  la sediul Serviciului public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Focşani

 

Secretariat comisie examen,

Vasilescu Marius Nicolae