Rezultate examen de promovare în gradul profesional imediat superior a unui angajat care ocupă funcţia contractuală de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Biroului Evidenţă Persoane

Tabel

Cu rezultatul selecției dosarului candidatului înscris la examenul care se va organiza în data de 29.11.2018 pentru promovare în funcţia contractuală de consilier, gradul I în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Focșani, Judeţul Vrancea

 

Nr.crt. Cod dosar Rezultatul selecției
1 01

Admis

BORDEROU  

Cu rezultatul examenului organizat în data de 29.11.2018 pentru promovare în funcţia contractuală de consilier, gradul I în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Focșani, Judeţul Vrancea

 

Nr crt COD DOSAR PUNCTAJ REZULTAT FINAL
1 1 88,67

ADMIS