Rezultate examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unui funcţionar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de inspector, clasa I, gradul profesional asistent

COMISIA DE  EXAMEN                                                                      

Rezultatul selecției dosarelor – examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unui funcţionar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de inspector, clasa I, gradul profesional asistent care se va organiza în data de 10.07.2020:

 

Nr. crt. Cod dosar al 

candidatului

Rezultatul final
1. 01                         ADMIS

 

 

COMISIA DE  EXAMEN                                                                    

Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unui funcţionar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de inspector, clasa I, gradul profesional asistent organizat în data de 10.07.2020:

Nr. crt. Cod dosar al 

candidatului

Punctajul obţinut la proba scrisă Punctajul obţinut la interviu Punctajul final Rezultatul final
1. 01 93,32 95 188,32 ADMIS