Rezultatele finale la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior

R O M Â N I A
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL FOCŞANI
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR
DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

COMISIA DE  EXAMEN     

                                                                            

Centralizatorul privind punctajele şi rezultatele finale la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unor funcţionari publici care ocupă  posturi aferente funcţiilor publice de inspector, clasa I, gradul profesional asistent și inspector, clasa I, grad profesional principal organizat în data de 03.05.2023:

 

Nr. crt. Cod dosar al

candidatului

Punctajul obţinut la proba scrisă Punctajul obţinut la interviu Punctajul final Rezultatul final
1. 01 93,99 95,66 189,65 p. ADMIS
2. 02 95,32 98,66 193,98 p. ADMIS