Rezultatele la interviul examenului pentru promovarea în gradul profesional imediat superior

R O M Â N I A
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL FOCŞANI
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR
DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR    

COMISIA DE  EXAMEN                   

                                                              

Rezultatele la interviul  examenului pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unor funcţionari publici care ocupă posturi aferente funcţiilor publice de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, inspector, clasa I, gradul profesional principal organizat în data de 03.05.2023

Nr. crt. Cod dosar Candidat Punctajul obţinut la interviu Rezultatul
1. 01 95,66 Admis
2. 02 98,66 Admis

 

Promovarea interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

Contestaţiile cu privire la rezultatele interviului se pot depune până la data de  04.05.2023, ora 16,30 la comisia de soluţionare a contestaţiilor.