Rezultatele obţinute de candidaţi la interviul din data de 12.12.2018 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector debutant din cadrul SPCLEP Focșani

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR FOCȘANI, JUDEŢUL VRANCEA

Comisia de concurs

LISTA
cuprinzând rezultatele obţinute de candidaţi la interviul

din data de 12.12.2018 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector debutant din cadrul SPCLEP Focșani

 

Numele si prenumele candidaţilor Punctaj 

Interviu

Rezultat 

Interviu

Călin Daniela Cerasela 95 Admis
Bîrleanu George Mădălin 75 Admis
Atanasiu Emilia 85 Admis
Ciocârlan Sena 75 Admis
Vlad Lavinia Sabina 80 Admis

 

Cu drept de contestație în termen de cel mult 24 ore de la data și ora afișării.