Rezultatele selectiei dosarelor la concursul organizat pentru promovarea postului Sef Birou Stare Civila din 18 septembrie 2017

 
Rezultatul privind selecţia dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru promovarea în funcţia publică de conducere vacante de şef Birou Stare Civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani, din ziua 18 septembrie 2017, ora 10.00 – proba scrisă

 

Nr.crt. Nume şi prenume candidat Postul vacant pentru care s-a înscris la concurs Rezultatul selecţiei
 1  Văsuian Carmen  Şef birou  Admis
 2  Bălan Rodica  Şef birou  Admis

 
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 18 septembrie 2017, ora 10.00, la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani
 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, până la data de 12.09.2017, ora 16.30.
Afişat astăzi 11.09.2017, ora 16.30 la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani din str. Cuza Vodă nr. 56, Focşani şi pe pagina de internet www.evidentapersoanelorfocsani.ro.