Rezultatul probei interviu si probei scrise la examenul organizat in vederea promovarii in grad superior la Biroul Evidenta Persoane din cadrul SPCLEP Focsani, judetul Vrancea

Rezultatul probei interviu

Avand in vedere prevederile art. 121 alin (1) din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate alte probei interviu:

  1. Stoica Mioara – Inspector clasa I, gradul profesional superior – puncte 95,00 – Admis

Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot formula contestatie in termen de cel mult 24 de ore de la data si ora afisarii rezultatului probei interviu, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.
Afisat astazi, 15.10.2018, ora 16.00, la sediul SPCLEP Focsani, judetul Vrancea.
 

Rezultatul probei scrise

Avand in vedere prevederile art. 121 alin (1) din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate alte probei scrise:

  1. Stoica Mioara – Inspector clasa I, gradul profesional superior – puncte 88,00 – Admis

Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot formula contestatie in termen de cel mult 24 de ore de la data si ora afisarii rezultatului probei scrise, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.
Afisat astazi, 15.10.2018, ora 13.30, la sediul SPCLEP Focsani, judetul Vrancea.


Vezi aici rezultatul in format PDF