Rezultatul probei scrise la examenul  organizat în vederea promovării în grad

SPCLEP FOCSANI

NR.20489/3.05.2023

Rezultatul probei scrise la examenul  organizat în vederea promovării în grad

PROFESIONAL PRINCIPAL- Biroul Evidența Persoanelor Și  în vederea promovării în grad PROFESIONAL SUPERIOR -Biroul Stare Civilă

din cadrul SPCLEP Focșani, județul Vrancea

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

COD DOSAR = 01 – Inspector clasa I, gradul profesional PRINCIPAL – puncte  –  93,99 –  Admis,

COD DOSAR= 02 – Inspector, clasa I, gradul profesional SUPERIOR – 95,32 puncte  –   Admis.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi, 3.05.2023, la sediul  SPCLEP Focșani, județul Vrancea.