Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani vă invită să vă reînnoiţi din timp cărţile de identitate în curs de expirare, pentru a putea vota la alegerile parlamentare din luna decembrie

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani vă invită să vă reînnoiţi din timp cărţile de identitate în curs de expirare, pentru a putea vota la alegerile parlamentare din luna decembrie. Pentru motivul „expirare”, orice persoană poate solicita eliberarea unui nou act de identitate cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile.

Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de 30 zile da la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.
Acte necesare pentru eliberarea cărţii de identitate:

  • Cererea pentru eliberarea actului de identitate (anexa 11). – se obţine de la ghişeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani din strada Cuza Vodă nr. 56, sau se descarcă Anexa 11 din rubrica „Formulare tipizate” şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso.
  • Actul de identitate
  • Certificatul de naştere (copie xerox şi original)
  • Documentul cu care solicitantul face dovada adresei de domiciliu (copie xerox şi original). Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (copie xerox şi original). Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie – pentru mediul rural (anexa 12).
  • Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) – se achită la sediul Primăriei municipiului Focşani din str. Dimitrie Cantemir nr.1bis.

În funcţie de statutul civil al solicitantului trebuie prezentate, după caz:

  • Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)
  • Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă/Certificat de divorţ (copie xerox şi original)
  • Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)
  • Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (copie xerox şi original)
  • Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă(copie xerox şi original) sau Dispoziţia (copie xerox şi original) în baza căreia s-au modificat datele de stare civilă, respectiv numele şi/sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii, sexul.

Solicitantul poate păstra vechiul act de identitate (dacă este încă valabil) până la primirea actului nou. Reprezentanţii Serviciului de Evidenţă a Populaţiei atrag atenţia că nu se acceptă copii legalizate după documentele solicitate, toate documentele urmand a fi prezentate în original.