Taxe stabilite la nivelul SPCLEP în anul fiscal 2022

  1. Taxă pentru furnizarea și confirmare date cu caracter în regim de urgență, în termen de 2 zile lucrătoare: 23 lei
  2. Taxă transcrieri în regim de urgență, în termen de 10 zile lucrătoare: 55 lei
  3. Taxă pentru procesarea și analizarea dosarului în vederea soluționării cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă: 334 lei
  4. Taxă pentru eliberarea la cerere, în regim de urgență în termen de 2 zile lucrătoare, a certificatelor de stare civilă și a extraselor multilingve de pe actele de stare civilă (duplicat): 55 lei
  5. Taxă pentru constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soților de către ofițerul de stare civilă (divorț pe cale administrativă): 836 lei
  6. Taxă pentru eliberarea, la cererea personelor fizice, a unor dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, anexa 9, eliberarea la cererea persoanelor îndreptățite a certificatelor care să ateste componența familiei, anexele 11 și 12, în regim de urgență, în termen de 3 zile lucrătoare: 23 lei.