Taxe percepute pe linie de stare civilă în anul fiscal 2019

  1. taxă pentru procesarea și analizarea dosarului în vederea transcrierii în actele de stare civilă române ale certificatelor / extraselor de stare civilă ale cetățenilo români procurate din străinătate, în termen de 10 zile lucrătoare –  50 lei;
  1. taxă pentru procesarea și analizarea  dosarului în vederea soluționării cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă – 300 lei;
  1. Taxă pentru eliberarea, în regim de urgență,în termen de 2 zile lucrătoare, a certificatelor de stare civilă și a extraselor multilingve de pe actele de stare civilă aflate în păstrae la S.P.C.L.E./P. Focșani (duplicat) – 50 lei;

Fac excepție eliberarea pentru prima dată a certificatelor și extraselor multilingve pe baza actelor transcrise în registrele de stare civilă române  și eliberarea certificatelor și extraselor multilingve de pe actele de stare civilă care au fost rectificate.

  1. Taxă pentru constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soților de către ofițerul de stare civilă de la S.P.C.L.E./P. Focșani ( divorț pe cale administrativă) – 800 lei;
  1. Taxă pentru eliberarea, la cererea persoanelor fizice, a unor dovezi privind înregistarea unui act de stare civilă, Anexa 9, eliberarea la cererea persoanelor îndreptățite a certificatelor care să ateste componența familiei , anexele 11 și 12, în regim de urgență , în termen de 3 zile lucrătoare – 20 lei.