TAXE

CARTE DE IDENTITATE

 • în caz de: expirare, pierdere, deteriorare, distrugere, furt, la eliberarea primei cărţi de identitate, schimbare fizionomie, schimbare de nume, carte de identitate – 7 lei reprezentând contravaloare carte de identitate.
 • în caz de: schimbare de domiciliu, schimbarea domiciliului din străinătate în România şi preschimbare buletin de identitate – 7 lei reprezentând contravaloare carte de identitate.

CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE

 • carte de identitate provizorie – 1 leu
 • carte de identitate provizorie pentru cetăţenii cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România – 1 leu reprezentând contravaloare carte de identitate provizorie.
 • viză de reşedinţă – GRATUIT
 • furnizare date persoanale din Registrul Naţional de Evidenţa Persoanelor – 1 leu reprezentând furnizare date.
 • dovadă cetăţenie şi domicilu – GRATUIT

OFICIERE CĂSĂTORIE

 • În zilele de luni, marţi, miercuri, joi, vineri oficierea căsătoriei are loc la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor a mun. Focşani din strada Cuza Vodă nr.56.
 • În zilele de vineri între orele 16.00 – 19.00, sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale încheierea căsătoriei are loc în incinta Teatrului Municipal Focşani „Mr. Gh. Pastia” situat în municipiul Focşani str. Republicii nr. 77.
TAXE
vineri între 16.00 – 19.00 500 lei
sâmbătă între 09.00 – 14.00 100 lei
sâmbătă între 16.00 – 19.00 500 lei
duminică între 09.00 – 14.00 100 lei
duminică între 16.00 – 19.00 500 lei

SCHIMBARE NUME

 • schimbare nume pe cale administrativă – 200 lei

DIVORȚ

 • divorţ pe cale administrativă – 500 lei

NU EXISTĂ TAXĂ DE URGENŢĂ PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE ŞI A CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ
Toate taxele, cu excepţia celei pentru dovadă cetăţenie şi domiciliu, se achită la sediul Primăriei municipiului Focşani din strada Dimitrie Cantemir nr.1bis.