TAXE

           TAXE BIROU EVIDENȚA PERSOANELOR

 

  • taxă carte de identitate – 7 lei
  • taxă carte de identitate provizorie – 1 leu
  • taxă pentru furnizare și confirmare date cu caracter personal (fac excepție furnizarea datelor cu caracter personal la cererea aparținătorilor persoanelor decedate, necesare eliberării certificatului medical de constatare a decesului) –     10 lei
  • taxă pentru furnizare date cu caracter personal pentru persoane juridice (birouri avocați, executori judecătorești, societăți comerciale – 30 lei
  • taxă pentru furnizare date cu caracter personal în regim de urgență în termen de 2 zile lucrătoare – 24 lei

 

          TAXE BIROU STARE CIVILĂ

  • taxă pentru procesarea și analizarea dosarului în vederea transcrierii în actele de stare civilă române ale certificatelor/extraselor de stare civilă ale cetățenilor români procurate din străinătate, în regim de urgență, în termen de 10 zile lucrătoare – 58 lei
  • taxă pentru procesarea și analizarea dosarului în vederea soluționării cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă – 351 lei
  • taxă pentru eliberarea la cerere, în regim de urgență, în termen de 2 zile lucrătoare, a certificatelor de stare civilă și a extraselor multilingve de pe actele de stare civilă aflate în păstrarea SPCLEP Focșani (duplicat) – 58 lei
  • taxă pentru constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soților de către ofițerul de stare civilă din cadrul SPCLEP Focșani – 879 lei
  • taxă pentru eliberarea la cererea persoanelor fizice, a unor dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, anexa 9, eliberarea la cererea persoanelor îndreptățite a certificatelor care să ateste componența familiei, anexele 11 și 12, în termen de 3 zile lucrătoare – 24 lei