TAXE

CARTE DE IDENTITATE

 • în caz de: expirare, pierdere, deteriorare, distrugere, furt, la eliberarea primei cărţi de identitate, schimbare fizionomie, schimbare de nume, carte de identitate – 7 lei reprezentând contravaloare carte de identitate.
 • în caz de: schimbare de domiciliu, schimbarea domiciliului din străinătate în România şi preschimbare buletin de identitate – 7 lei reprezentând contravaloare carte de identitate.

CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE

 • carte de identitate provizorie – 1 leu
 • carte de identitate provizorie pentru cetăţenii cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România – 1 leu reprezentând contravaloare carte de identitate provizorie.
 • viză de reşedinţă – GRATUIT
 • furnizare date persoanale din Registrul Naţional de Evidenţa Persoanelor – 1 leu reprezentând furnizare date.
 • dovadă cetăţenie şi domicilu – GRATUIT

OFICIERE CĂSĂTORIE

 • În zilele de luni, marţi, miercuri, joi, vineri oficierea căsătoriei are loc la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor a mun. Focşani din strada Cuza Vodă nr.56.
 • În zilele de vineri între orele 16.00 – 19.00, sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale încheierea căsătoriei are loc în incinta Teatrului Municipal Focşani „Mr. Gh. Pastia” situat în municipiul Focşani str. Republicii nr. 77.

STARE CIVILĂ ȘI DIVORȚ

 1. Taxă pentru furnizarea și confirmare date cu caracter în regim de urgență, în termen de 2 zile lucrătoare: 23 lei
 2. Taxă transcrieri în regim de urgență, în termen de 10 zile lucrătoare: 55 lei
 3. Taxă pentru procesarea și analizarea dosarului în vederea soluționării cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă: 334 lei
 4. Taxă pentru eliberarea la cerere, în regim de urgență în termen de 2 zile lucrătoare, a certificatelor de stare civilă și a extraselor multilingve de pe actele de stare civilă (duplicat): 55 lei
 5. Taxă pentru constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soților de către ofițerul de stare civilă (divorț pe cale administrativă): 836 lei
 6. Taxă pentru eliberarea, la cererea personelor fizice, a unor dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, anexa 9, eliberarea la cererea persoanelor îndreptățite a certificatelor care să ateste componența familiei, anexele 11 și 12, în regim de urgență, în termen de 3 zile lucrătoare: 23 lei.